Στόχος μας εσείς!

Ιστορία

Η ΠΑΝΑΞ προάγει υπηρεσίες Μελέτης-Κατασκευής στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της αγοράς  από το 1975  με επίκεντρο την ανέγερση και ανακαίνιση τουριστικών κτιρίων, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων.

Η εταιρεία μας έχει  διαχειριστεί πάνω  από 450 έργα μετρώντας από μια ανακαίνιση διαμερίσματος έως την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων.

Η εμπειρία αυτή μας έχει προικίσει με  την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τους πόρους μας τόσο αποτελεσματικά που κάθε ένας από αυτούς να δουλεύει προς όφελος σας.


Στόχος-Τεχνογνωσία

Ο Στόχος μας είναι απλός και είναι να αποτελούμε προσωπική εγγύηση για κάθε έργο σας  όπως  και όραμά μας είναι να στηρίζουμε το σκοπό σας έχοντας πάντα ως οδηγο  τον συνδιασμό κόστους/χρόνου/ποιότητας.

Σημαντικη βοήθεια προσφέρει η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας καθοδηγούμενη από την φιλοσοφία των ολοκληρωμένων λύσεων που ακολουθούμε πιστά.  

Τελικό μας  προϊόν  είναι πάντα  συνάφεια μεταξύ των αναγκών του πελάτη μας και του τελικού χρήστη του έργου.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Θεμελιώδης λίθος σε όλες μας τις προσπάθειες είναι το απόλυτα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας που συνεχίζει από γενιά σε γενιά συνδιάζοντας την εμπειρία του παρελθόντος με την καινοτομία του μέλλοντος.